top of page

Pedagogikk

Vår visjon:

Her og nå for fremtiden.

For oss betyr dette:

  • Vi er tilstede i her og nå situasjoner

  • Vi har fokus på de små, men viktige øyeblikkene i barnas hverdag

  • Vi  ser hvert enkelt barn som enestående bidrag i fellesskapet

  • Vi legger til rette for god start i barnehagen som gir en god start for fremtidens utfordringer

 

Våre satsningsområder: 

Språk

Språket er en forutsetning for både lek og læring. I løpet av de første årene er språket i stor utvikling og hvert enkelt barn skal bli møtt på sitt språklige uttrykket og på det nivået de er.  Vi legger til rette for et godt språkmiljø der barna både har gode språkmodeller og selv er deltakere i samtaler i hverdagen. 

 

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle og kommunisere godt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet barnehagen. Et trygt og godt leke- og læringsmiljø bidrar til positiv læring og utvikling for det enkelte barn. Barnet skal samtidig sikres en hverdag som fremmer god helse og trivsel. Et systematisk arbeid med dette og gjennom fokus på sosial kompetanse, vil bidra til mindre mobbing og krenkelser i barnehagen.

Rommet som 3.pedagog

Vi har et inventar som er tilrettelagt for barna og vi har laget lekekroker som innbyr til både lek, kreativitet, språklæring og avslapning som er viktig i et barns hverdag. Vi er opptatt av og følger barnas interesser og derfor endrer vi rommene jevnlig for å gi inspirasjon til videre utvikling hos barna.

bottom of page