top of page

Om oss

Ånnerudtoppen er en andelsbarnehage hvor alle foresatte automatisk er andelseier så lenge de har barn i barnehagen. 

Barnehagen har ett eierstyret valgt på årsmøte bestående av foresatte, man kan kun sitte i eierstyret så lenge man har barn i barnehagen. 

Vi mener at dette er den beste måten å drive barnehage på da vi har stor grad av frihet i forhold til drift og hva vi ønsker å bruke tid og penger på og ingen som skal ta ut noe overskudd av driften, alt går tilbake til barna, men vi må også sørge for en bærekraftig økonomi. 

Daglig leder i barnehagen er Per Erik Jenssen.

Ansvaret for daglig drift er lagt til daglig leder som innbefatter, opptak, pedagogisk innhold, HMS, økonomi og HR.

kontakt daglig leder på kontor@annerudtoppen.no eller 928 77 785

Eierstyret i barnehagen har arbeidsgiveransvaret for daglig leder og er ansvarlig for hele organisasjonen og samarbeider med daglig leder gjennom styremøter. Eierstyret kan nås på eierstyret@annerudtoppen.no 

bottom of page