top of page

Prosjekter i 2021-2024

Vi er en barnehage som er opptatt av at vi skal utvikle oss til det beste for barna og deres behov. Barnehagefeltet er stadig i utvikling og det er mye ny og spennende forskning som er med på å forme fremtidens barnehage. Vi har følgende utviklingsprosjekter de kommende årene. 

Nytt uteområdet

Barnehagen har fokus på rommet som 3.pedagog og har utformet barnehagens rom ut i fra barnas perspektiv og behov.

Vi viderefører nå disse tankene til uteområdet.

Vi har i samarbeid med Studio Gorilla tegnet og formet ett nytt uteområdet med fokus på rom i rommet, natur, planter og mer fokus på rollelek og mindre på store lekeapparater.  

 

Se for deg en drømmehage med pilehytter og mange fine kriker og kroker for barna å leke i. 

 

Vi startet arbeidet juni 2021 med utarbeidelsen av uteområdet i samarbeid med Nordisk utemiljø som utfører jobben for oss.

 

Vi gleder oss til dette står ferdig. 

Rommet som 3.pedagog

Høsten 2021 starter vi ett samarbeid med OsloMet hvor vi skal ha enda mer fokus på rommet som 3.pedagog.

Vi skal ha kurs og veiledning på hvordan vi kan bli enda bedre på å forme rommet til det beste for barnas trivsel, lek og språkutvikling. Dette prosjektet strekker seg ut over tre år i første omgang.  

last ned.png
bottom of page